Zwroty

Prawo do odstąpienia od umowy

 

1. Konsumentowi na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 Prawa konsumenckiego.

2. Konsumenci sklepu AGAT_outlet mają 14 dni od momentu wydania towaru na odstąpienie od umowy zawartej na odległość.

3. Prosimy o pobranie i wypełnienie FORMULARZA ZWROTU

4. Wypełniony formularz przesłać drogą elektroniczną na nasz adres reklamacje@agat-outlet.pl oraz załączyć kopię do odsyłanego towaru